Over de SPGH2024-07-17T10:18:35+00:00

OVER DE SPGH

Stichting peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn

De SPGH beheert 12 peuterspeelzalen in Nijverdal, Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen en Haarle. Kinderen van 2/2,5 tot 4 jaar kunnen op onze zalen onder professionele begeleiding spelen.

Wij streven er voortdurend naar de kwaliteit en de deskundigheid in de peuterspeelzalen te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door veel aandacht te hebben voor de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. De leidsters zijn allen goed geschoold en volgen ieder jaar een uitgebreide bijscholing. De logopedist komt regelmatig op de zaal om kinderen met een eventuele taal- of spraakachterstand te observeren en leidsters en ouders te begeleiden.

Alle SPGH-peuterspeelzalen hebben een intensieve samenwerking met het basisonderwijs in hun buurt of dorp. Met behulp van onder andere een overdrachtsformulier, gezamenlijke methoden en overdrachtsgesprekken realiseren we voor de kinderen een ‘doorlopende leerlijn’. Wij zijn sterk voorstander van het opbouwen van een goede band met de basisscholen en wij proberen in onze beleidsvoering daar steeds meer op in te spelen.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Daarom gaan we meer aansluiten bij de schooltijden en onderwijsvorm van het basisonderwijs, zodat de overgang voor de kinderen zo soepel mogelijk verloopt.

Bij SPGH bieden we flexibele mogelijkheden voor ouders om gebruik te maken van de peuterspeelzaal. Dit doen we zodat zoveel mogelijk peuters kunnen profiteren van voorschoolse educatie en een goede start kunnen maken in het onderwijs.

Pedagogisch beleid

Spelen, leren en ontmoeten

Kernfuncties van de peuterspeelzaal zijn spelen,leren en ontmoeten. De peuterspeelzaal stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en biedt een goede voorbereiding op de basisschool.

Via vrije en gerichte activiteiten wordt de ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gevolgd en gestimuleerd. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken hebben daar profijt van bij hun verdere leven en leertraject.

Hoe wij onze peuters volgen en stimuleren en welke normen en waarden wij daarbij van belang achtten wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Bij downloads vindt u alle pedagogisch beleidsplannen per peuterspeelzaal.

OUDERRAAD

Uw mening doet ertoe

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de peuterspeelzaal. Op iedere peuterspeelzaal is er een lokale ouderraad waarvan 1 afgevaardigde in de centrale ouderraad zitting heeft. De centrale ouderraad komt 4 á 5 keer per jaar bijeen om onder andere mee te denken over het beleid. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in deze ouderraad dan kunt u dit bij de leidster kenbaar maken.

CENTRAAL KANTOOR

Waar zit het en wat doet het?

Het centraal kantoor is gevestigd aan de Constantijnstraat 32a in Nijverdal. Hier is elke werkdag van 9 tot 13 uur het management en de administratief medewerkster aanwezig. Het management is belast met de dagelijkse leiding en zij hebben regelmatig contact met de peuterspeelzaalleidsters. De administratief medewerkster draagt, naast algemene administratieve taken, zorg voor een correcte afhandeling van de ouderbijdrage.

DE LEIDSTERS

Professionals met goede ervaring

De SPGH heeft ongeveer 25 leidsters in dienst. Onze leidsters zijn allen geschoold en hebben ruime ervaring in het werkveld.

De SPGH hecht veel waarde aan verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. De leidsters worden daarom ieder jaar bijgeschoold op verschillende terreinen zoals creativiteitsontwikkeling bij jonge kinderen of interactief voorlezen.

De afgelopen jaren zijn daarnaast alle leidsters piramide geschoold wat betekent dat zij na een opleiding van 2 jaar, over de aanvullende VE kennis beschikken om kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden.

LOGOPEDIST

Voor de taal- en spraakontwikkeling van uw kind

De logopedische dienst van de gemeente Hellendoorn geeft ondersteuning aan de peuterspeelzalen van de SPGH.
Zowel ouders als peuterspeelzaalleidsters kunnen advies vragen op het gebied van de spraak- en taal-ontwikkeling. De logopediste zal regelmatig de peuterspeelzalen bezoeken.

AANMELDEN

Aanmelden voor één van onze peuterspeelzalen

Uw kind is welkom op de peuterspeelzaal vanaf 2/2,5 jaar. Kinderen worden geplaatst in volgorde van inschrijving.

U kunt uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal van uw keuze door het invullen van het inschrijfformulier op deze site. Indien u dit wenst kunt u een afspraak maken om vooraf een kijkje te nemen op de peuterspeelzaal. Als u zich aanmeldt via het daarvoor bestemde formulier krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Wij nemen vervolgens contact met u op om de details door te spreken omtrent de praktische invulling. Zaken zoals wanneer u kind wordt verwacht, hoe laat, op welke locatie en wat moet uw kind allemaal meenemen worden dan persoonlijk met u besproken.

Peuterspeelzalen

Bekijk alle peuterspeelzalen in de gemeente Hellendoorn

Peuterspeelzaal Beertje Bas

Adres: Bibenstraat 19, 7447 CK Hellendoorn LRK 255226706 Tel: 0681041192 Mail: beertjebas@spgh.nl Bij peuterspeelzaal Beertje Bas wordt ook voor- en vroegschoolse educatie(VVE) aangeboden Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Peuterspeelzaal Hompeltje Nijverdal

Adres: Morgenster 2 7443 VA NIJVERDAL tel: 06-18195672 LRK:202523585 hompeltje@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 8:15 tot 12:15 uur. Bij peuterspeelzaal Hompeltje wordt

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje Nijverdal

Adres: Bachlaan 56 7442 JH Nijverdal Tel: 0682630413 LRKP: 104999718 hummeltje@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur Bij peuterspeelzaal ‘t Hummeltje

Peuterspeelzaal Robbedoes Nijverdal

Adres: Nicolaas Beetsstraat 6A 7442 TL Nijverdal Tel 0644819305 LRK nummer: 954846667 robbedoes@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmorgen 8:15 uur tot 12:15 uur. Om

Peuterspeelzaal Dreumes Nijverdal

Adres: Pc Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal Tel 06-39122851 LRKP: 180589568 dreumes@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8:15 uur tot 12:15 uur. Maandagmiddag

Peuterspeelzaal Ukke Pukkie Daarle

Adres: t Caphorst 2 7688 RK Daarle Tel: 06-22596311 LRKP: 173934183 ukkepukkie@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen 8:15 uur tot 12:15 uur. Ukke Pukkie is

Ga naar de bovenkant