Over de SPGH2022-07-08T07:44:26+00:00

OVER DE SPGH

Stichting peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn

De SPGH beheert 11 peuterspeelzalen in Nijverdal, Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen en Haarle. Kinderen van 2/2,5 tot 4 jaar kunnen op onze zalen onder professionele begeleiding spelen.

Wij streven er voortdurend naar de kwaliteit en de deskundigheid in de peuterspeelzalen te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door veel aandacht te hebben voor de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. De leidsters zijn allen goed geschoold en volgen ieder jaar een uitgebreide bijscholing. De logopedist komt regelmatig op de zaal om kinderen met een eventuele taal- of spraakachterstand te observeren en leidsters en ouders te begeleiden.

Alle SPGH-peuterspeelzalen hebben een intensieve samenwerking met het basisonderwijs in hun buurt of dorp. Met behulp van onder andere een overdrachtsformulier, gezamenlijke methoden en overdrachtsgesprekken realiseren we voor de kinderen een ‘doorlopende leerlijn’. Wij zijn sterk voorstander van het opbouwen van een goede band met de basisscholen en wij proberen in onze beleidsvoering daar steeds meer op in te spelen.

Pedagogisch beleid

Spelen, leren en ontmoeten

Kernfuncties van de peuterspeelzaal zijn spelen,leren en ontmoeten. De peuterspeelzaal stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en biedt een goede voorbereiding op de basisschool.

Via vrije en gerichte activiteiten wordt de ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gevolgd en gestimuleerd. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken hebben daar profijt van bij hun verdere leven en leertraject.

Hoe wij onze peuters volgen en stimuleren en welke normen en waarden wij daarbij van belang achtten wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u hier downloaden.

OUDERRAAD

Uw mening doet ertoe

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de peuterspeelzaal. Op iedere peuterspeelzaal is er een lokale ouderraad waarvan 1 afgevaardigde in de centrale ouderraad zitting heeft. De centrale ouderraad komt 4 á 5 keer per jaar bijeen om onder andere mee te denken over het beleid. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in deze ouderraad dan kunt u dit bij de leidster kenbaar maken.

CENTRAAL KANTOOR

Waar zit het en wat doet het?

Het centraal kantoor is gevestigd aan de Constantijnstraat 32a in Nijverdal. Hier is van maandag tot en met donderdag het management en de administratief medewerkster aanwezig. Het management is belast met de dagelijkse leiding en zij hebben regelmatig contact met de peuterspeelzaalleidsters. De administratief medewerkster draagt, naast algemene administratieve taken, zorg voor een correcte afhandeling van de ouderbijdrage.

DE LEIDSTERS

Professionals met goede ervaring

De SPGH heeft ongeveer 20 leidsters in dienst. Onze leidsters zijn allen minimaal MBO geschoold en hebben ruime ervaring in het werkveld.

De SPGH hecht veel waarde aan verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. De leidsters worden daarom ieder jaar bijgeschoold op verschillende terreinen zoals creativiteitsontwikkeling bij jonge kinderen of interactief voorlezen.

De afgelopen jaren zijn daarnaast alle leidsters piramide geschoold wat betekent dat zij na een opleiding van 2 jaar, over de aanvullende kennis beschikken om kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden.

LOGOPEDIST

Voor de taal- en spraakontwikkeling van uw kind

De logopedische dienst van de gemeente Hellendoorn geeft ondersteuning aan de peuterspeelzalen van de SPGH.
Zowel ouders als peuterspeelzaalleidsters kunnen advies vragen op het gebied van de spraak- en taal-ontwikkeling. De logopediste zal regelmatig de peuterspeelzalen bezoeken.

AANMELDEN

Aanmelden voor één van onze peuterspeelzalen

Uw kind is welkom op de peuterspeelzaal vanaf 2,5 jaar. Kinderen worden geplaatst in volgorde van inschrijving.

Vanaf 18 maanden kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal van uw keuze door het invullen van het inschrijfformulier op deze site. Indien u dit wenst kunt u een afspraak maken om vooraf een kijkje te nemen op de peuterspeelzaal. Als u zich aanmeldt via het daarvoor bestemde formulier krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Wij nemen vervolgens contact met u op om de details door te spreken omtrent de praktische invulling. Zaken zoals wanneer u kind wordt verwacht, hoe laat, op welke locatie en wat moet uw kind allemaal meenemen worden dan persoonlijk met u besproken.

Peuterspeelzalen

Bekijk alle peuterspeelzalen in de gemeente Hellendoorn

Peuterspeelzaal ’t Lammetje Nijverdal

Adres: Kuperserf 47 7443 HC Nijverdal Tel: 0618208816 LRKP: 154448436 lammetje@spgh.nl Peuterspeelzaal ’t Lammetje zit in basisschool de Schaapskooi. Hier wordt voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuterspeelzaal Hompeltje Nijverdal

Adres: Morgenster 2 7443 VA NIJVERDAL tel: 06-18195672 LRKP:202523585 hompeltje@spgh.nl Bij Hompeltje werken Anja, Corina, Wilma en Erna met maar liefst drie groepen. Hier wordt ook voor-

Peuterspeelzaal Dreumes Nijverdal

Adres: Pc Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal Tel 06-39122851 LRKP: 180589568 dreumes@spgh.nl Op deze locatie werken Simone, Corina en Lydia samen met 3 groepen. Deze locatie is

Peuterspeelzaal Klein Duimpje Daarlerveen

Adres: Op deze locatie werken Yvonne, Marlies en Hester. Gerard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen Tel: 06-31081740 LRKP: 207120110 kleinduimpje@spgh.nl Klein Duimpje is gevestigd in basisschool de

Peuterspeelzaal Ukke Pukkie Daarle

Adres: t Caphorst 2 7688 RK Daarle Tel: 06-22596311 LRKP: 173934183 ukkepukkie@spgh.nl Openingstijden: Groep 1. Maandagmorgen en donderdagmorgen Groep 2. Dinsdagmorgen en vrijdagmorgen De tijden

Peuterspeelzaal Bommes Nijverdal

Adres: Trompweg 12 7441HR Nijverdal Tel:06-17304541 LRKP: 243209927 bommes@spgh.nl Openingstijden: Groep 1. Maandagmorgen - woensdagmorgen 8.15-12.15 Groep 2. Maandagmiddag 13:15-15:15 - donderdagmorgen 8.15-12.15 Op deze

Peuterspeelzaal de Rakkertjes Haarle

Adres: Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL HAARLE tel: 06 30980353 LRKP: 924574410 derakkertjes@spgh.nl Peuterspeelzaal de Rakkertjes is gevestigd in basisschool Op Weg in Haarle. Openingstijden:

Ga naar de bovenkant