De locaties2024-06-07T08:49:44+00:00

Peuterspeelzalen

Bekijk alle peuterspeelzalen in de gemeente Hellendoorn

Peuterspeelzaal Beertje Bas

Adres: Bibenstraat 19, 7447 CK Hellendoorn LRK 255226706 Tel: 0681041192 Mail: beertjebas@spgh.nl Bij peuterspeelzaal Beertje Bas wordt ook voor- en vroegschoolse educatie(VVE) aangeboden Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Peuterspeelzaal Hompeltje Nijverdal

Adres: Morgenster 2 7443 VA NIJVERDAL tel: 06-18195672 LRK:202523585 hompeltje@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 8:15 tot 12:15 uur. Bij peuterspeelzaal Hompeltje wordt

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje Nijverdal

Adres: Bachlaan 56 7442 JH Nijverdal Tel: 0682630413 LRKP: 104999718 hummeltje@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8:15 tot 12:15 uur Bij peuterspeelzaal ‘t Hummeltje

Peuterspeelzaal Robbedoes Nijverdal

Adres: Nicolaas Beetsstraat 6A 7442 TL Nijverdal Tel 0644819305 LRK nummer: 954846667 robbedoes@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmorgen 8:15 uur tot 12:15 uur. Om

Peuterspeelzaal Dreumes Nijverdal

Adres: Pc Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal Tel 06-39122851 LRKP: 180589568 dreumes@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8:15 uur tot 12:15 uur. Maandagmiddag

Peuterspeelzaal Ukke Pukkie Daarle

Adres: t Caphorst 2 7688 RK Daarle Tel: 06-22596311 LRKP: 173934183 ukkepukkie@spgh.nl Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen 8:15 uur tot 12:15 uur. Ukke Pukkie is

SPGH dienstverlening

Bij u in de buurt!

Om binnen de gemeente Nijverdal Hellendoorn onze taak optimaal te kunnen uitvoeren, vindt u SPGH op meerdere locaties in meerdere kernen binnen onze prachtige gemeente.

De mogelijkheid om uw kind onder te brengen bij onze stichting is dus altijd dichtbij. Bereid uw kind voor op de basisschool en laat ze spelenderwijs leren omgaan met groepsprocessen en andere kinderen.

Onder dit artikel ziet u onze vestigingen 1 voor 1 benoemd met openingstijden en contactgegevens. Wilt u een keertje komen kijken?

Dat kan natuurlijk altijd, neem even contact op met de vestiging van uw keuze en we begroeten u graag voor een persoonlijke ontmoeting.

  Spelen bij de SPGH

  Spelen, leren en ontmoeten

  Kernfuncties van de peuterspeelzaal zijn spelen,leren en ontmoeten. De peuterspeelzaal stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en biedt een goede voorbereiding en aansluiting op de basisschool.

  Via vrije en gerichte activiteiten wordt de ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gevolgd en gestimuleerd. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken hebben daar profijt van bij hun verdere leven en leertraject.

  Hoe wij onze peuters volgen en stimuleren en welke normen en waarden wij daarbij van belang achtten wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u vinden op deze pagina bij het menu downloads.

  De start op een peutergroep is voor zowel ouders als kind een hele stap. Een jong kind heeft nog weinig besef van tijd en kan nog niet bedenken dat wanneer één van de ouders hem of haar naar de peuterspeelzaal heeft gebracht, die ouder hem of haar ook weer komt ophalen.

  Dit betekent dat het kind ruimschoots de tijd moet krijgen om te ervaren dat bij wegbrengen naar de speelzaal automatisch ook weer ophalen hoort.

  De speelzaal met al die kinderen en het vele spelmateriaal maakt een overweldigende indruk op een peuter. Het is dus veel veiliger om die eerste kennismaking samen met één van de ouders uit te voeren. Afhankelijk van de speelzaal welke men gaat bezoeken wordt de volgende procedure gevolgd:

  Ouders krijgen een aantal weken van tevoren bericht over het moment van plaatsing.

  • Er wordt een tijdstip afgesproken waarop de ouders en het kind voor het eerst de speelzaal zullen bezoeken.
  • Bij vertrek van de ouder wordt afscheid genomen van het kind. De ouder blijft telefonisch bereikbaar voor de leiding en kan indien nodig, direct komen om het kind weer op te halen.
  • De leiding maakt het kind wegwijs in de peuterspeelzaal en toont begrip voor het proces van wennen en leren afscheid nemen dat de peuter zich eigen moet maken.

  De meeste peuterspeelzalen zijn s’ochtends van 8.15-12.15 uur geopend en bieden op ma, di, do of vrijdag eventueel de mogelijkheid tot 14.15 uur om meer aan te sluiten bij de schooltijden en de onderwijsvorm van het basisonderwijs. Vraagt u gerust naar de mogelijkheid bij uw zaal.

  Het is erg belangrijk dat uw kind op tijd wordt gebracht. U kunt dan samen even wat speelgoed uitzoeken of rondkijken.
  Bij het ophalen is het belangrijk dat u op tijd komt. Wij weten uit ervaring dat het prettig is voor kinderen als ze tussen alle andere ouders ook hun eigen ouders of verzorgers zien.

  Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind ook in de peuterspeelzaal gevierd. Uw kind mag trakteren, in overleg met de leiding kan er heel veel.

  Bij een verjaardag van vader, moeder, opa of oma mag uw peuter iets maken.

  Door de peuterspeelzaalleidsters wordt een overdrachtsformulier ingevuld vlak voordat het kind naar de basisschool gaat. Op het formulier staan gegevens over het kind vermeld die van belang kunnen zijn voor de start op de basisschool. Na ondertekening door de ouders gaat het ingevulde formulier naar de basisschool. De SPGH ziet het als haar taak om problemen vroegtijdig te signaleren en wil kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.

  De vakanties van de peuterspeelzaal lopen zoveel mogelijk gelijk met die van de basisscholen in de gemeente Hellendoorn. Het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

  Voorjaarsvakantie  : za 17-02 t/m zo 25-02

  Pasen  : vr 29-03 t/m ma 01-04

  Meivakantie   : za 27-04 t/m zo 12-05

  Pinksteren: ma 20-05

  Zomervakantie : za 20-07 t/m zo 01-09

  Heeft u klachten, kom er mee! De SPGH heeft een interne en externe klachtenregeling voor ouders.
  De interne klachtenregeling voor ouders
  Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem, dat een ouder of kind heeft ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie, waarvoor door de ouder en de direct betrokken medewerker (nog) geen oplossing is gevonden. U vindt de interne klachternregeling hier.
  • De externe klachtenregeling
  Wanneer een klacht niet op een bevredigende wijze kan worden afgehandeld of wanneer een ouder dit wenst, dan kan de ouder gebruik maken van de externe klachtenregeling. De SPGH is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij ook het Klachtloket kinderopvang (info@klachtenloketkinderopvang.nl)  is aangesloten. Ouders kunnen zo nodig ook rechtstreeks contact opnemen met de geschillencommissie onder telefoonnummer 070- 3105310.

  Middels onderstaande link kunt u het medicijnbeleid van de SPGH downloaden. Voor vragen omtrent dit beleid kunt u contact opnemen met het centraal kantoor. Vastgesteld Medicijn beleid

  Ga naar de bovenkant