Inschrijven2018-12-20T13:47:13+00:00

Welke locatie heeft uw voorkeur (verplicht)

Naam kind (verplicht)

Geboortedatum kind (verplicht)

BSN kind (verplicht)

Tariefgroep (verplicht)

Voorletters + achternaam moeder(verplicht)

Adres Ouder(s)/Verzorger(s) (straat + nr) (verplicht)

Postcode + woonplaats (verplicht)

Geboortedatum moeder (verplicht)

Telefoonnummer moeder (verplicht)

BSN moeder

Mailadres Ouders(s)/Verzorgers (verplicht)

IBAN nummer ouder(s)/verzorger(s) (verplicht)

Voorletters + achternaam vader (verplicht)

Geboortedatum vader (verplicht)

Telefoonnummer vader (verplicht)

BSN vader

Keuze basisschool (verplicht)

Naam JGZ verpleegkundige (verplicht)

Belangrijke informatieSchrijf je in

Spelen, ontmoeten en leren

Uw kind is welkom op de peuterspeelzaal vanaf 2,5 jaar. Kinderen worden geplaatst in volgorde van inschrijving.

Vanaf 18 maanden kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal van uw keuze door het invullen van het inschrijfformulier op deze site. Indien u dit wenst kunt u een afspraak maken om vooraf een kijkje te nemen op de peuterspeelzaal.

Afmelden van uw peuter

Het afmelden van uw peuter gebeurt automatisch als hij of zij 4 jaar wordt en uitstroomt naar de basisschool. Stopt uw peuter eerder, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. U dient dit schriftelijk (via de mail) door te geven aan de administratie van de SPGH ten name van S.Bosscher.

Hulpfonds

Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen een beroep doen op het hulpfonds van de gemeente. Het hulpfonds stelt middelen beschikbaar voor onder andere het betalen van de peuterspeelzaal. U kunt contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of de administratief medewerkster van de SPGH Sonja Bosscher (0548-638815).

Tarieven

Alle peuterspeelzalen van de SPGH vallen onder de wet Kinderopvang. De tarieven die wij hanteren, zijn onderverdeeld in twee soorten:

  • Tarief Tweeverdieners
  • Tarief Kostwinner
  1. Tarief tweeverdieners per 1 januari 2019

U betaalt dit tarief indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld als u beiden werkt, een re-integratietraject volgt of aan een inburgeringscursus deelneemt.

U betaalt dan een vaste bruto uurprijs van €7,45 per uur (voor 5 uur per week en 40 weken per jaar). Hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag, waardoor de daadwerkelijke kosten lager zijn dan het tarief dat u aan de SPGH betaalt.

Via www.belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken van de toeslag die u kunt ontvangen. Vergeet niet om die zo snel mogelijk aan te vragen als u weet wanneer uw zoon/dochter start.

U voert bij het invullen het volgende in:

Het uurtarief is 7,45. Er wordt per maand 16,67 uur verrekend (in augustus betaalt u niets).

  1. Tarief kostwinner per 1 januari 2019

Indien u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente subsidieert daarnaast een deel van de kosten.

U vindt hier de inkomensafhankelijke ouderbijdrage tarieven.

Inkomen per jaar Netto eigen bijdrage per maand
Tot €18.849 € 8,18
€18.850-28.981 € 9,09
28.982-39.880 € 17,27
€39.881-54.242 € 26,91
€54.243-77.970 € 46,73
€77.971-108.044 € 78,91
€108.045 + € 90,36

Wenst u gebruik te maken van dit tarief, dan dienen beide ouders/verzorgers een inkomensverklaring te sturen naar de administratie (s.bosscher@spghnijverdal.nl).

Voor meer informatie over de tarieven en betaling kunt u contact opnemen met de administratie: 0548-638815. Om uw peuter in te schrijven op de peuterspeelzaal kunt u het inschrijfformulier op onze site invullen.

U kunt hier de verklaring voor kostwinner downloaden.

Financieel Reglement

Hier kunt u het financieel reglement van de SPGH downloaden.

Hier kunt u alle informatie omtrent de tarieven downloaden.

Peuterspeelzalen

Bekijk hier alle peuterspeelzalen in de gemeente Hellendoorn

Peuterspeelzaal ‘t Lammetje Nijverdal

Adres: Kuperserf 47 7443 HC Nijverdal Tel: 0618208816 LRKP: 154448436 lammetje@spgh.nl Peuterspeelzaal ’t Lammetje zit in basisschool de Schaapskooi. Hier wordt voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuterspeelzaal Hompeltje Nijverdal

Adres: Morgenster 2 7443 VA NIJVERDAL tel: 06-18195672 LRKP:202523585 hompeltje@spgh.nl Bij Hompeltje werken Anja, Corina, Marloes en Corina N met maar liefst drie groepen. Hier wordt ook

Peuterspeelzaal ‘t Hummeltje Nijverdal

Adres: Bachlaan 56 7442 JH Nijverdal Tel: 0548-611780 LRKP: 104999718 hummeltje@spgh.nl Peuterspeelzaal ’t Hummeltje zit in wijkgebouw de Vleugel in Groot Lochter, naast basisschool De Wingerd

Peuterspeelzaal Robbedoes Nijverdal

Adres: Nicolaas Beetsstraat 6A 7442 TL Nijverdal Tel 0548 616 526 LRK nummer: 954846667 robbedoes@spgh.nl Bij Robbedoes werken Marlies, Det, Ellen, Wendeline, Ineke en Erna met

Peuterspeelzaal Dreumes Nijverdal

Adres: Pc Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal Tel 06-39122851 LRKP: 180589568 dreumes@spgh.nl Op deze locatie werken Jeannet, Corina en Lydia samen met 2 groepen. Deze locatie zit

Peuterspeelzaal Ukke Pukkie Daarle

Adres: t Caphorst 2 7688 RK Daarle Tel: 0546-697304 LRKP: 173934183 ukkepukkie@spgh.nl Openingstijden: Groep 1. Maandagmiddag 13.00-15.15u - donderdagmorgen 8.15-12.00u Groep 2. Dinsdagmorgen-vrijdagmorgen 8.30-11.45u Op

Peuterspeelzaal Bommes Nijverdal

Adres: Trompweg 12 7441HR Nijverdal Tel:06-17304541 LRKP: 243209927 bommes@spgh.nl Openingstijden: 's Ochtends 8.15-12.00u en 's Middags 13.00-15.15u Groep 1. Maandagmorgen-donderdagmiddag Groep 2. Maandagmiddag-donderdagmorgen (tijdelijke groep)

Peuterspeelzaal de Rakkertjes Haarle

Adres: Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL HAARLE tel: 06 30980353 LRKP: 924574410 derakkertjes@spgh.nl Openingstijden: Groep 1. Dinsdagmorgen 8.45 - 12.00 Donderdagmorgen 8.45 - 11.30 Op