Pedagogisch beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met uw zoon/dochter omgaan. Wij vinden het belangrijk dat we samen met ouders er voor kunnen zorgen dat de peuter zich optimaal kan ontwikkelen op de peuterspeelzaal. Op de website onder het kopje downloads vindt u het pedagogisch beleidsplan van uw peuterspeelzaal.

Ouderraad

Van elke locatie nemen het liefst 2 ouders plaats in de Centrale Ouderraad. Zij adviseren de SPGH over beleidszaken en sparren over hoe het gaat binnen de organisatie. Geïnteresseerd? Hier vindt u het reglement van de ouderraad: Reglement Centrale Ouderraad SPGH.
U mag uw interesse ook kenbaar maken bij de leidsters van uw zoon/dochter.

Vakanties

De peuterspeelzalen zijn gesloten in de schoolvakanties. We houden daarvoor het vakantierooster aan van de scholen in de Gemeente Hellendoorn.
Hier kunt u het bekijken: Vakantierooster 2023-2024

Financieel Reglement

Voor het aangaan van een contract, kunt u het financieel reglement van de SPGH doornemen. Deze staat hier: Financieel Reglement 2022-2023

Inspectierapporten GGD

De uitkomsten van de GGD inspectie van de peuterspeelzaal van uw kind, vindt u in de rapporten onder het kopje downloads

Klachten

Heeft u een vraag, opmerking, tip of klacht dan nodigen wij u uit dit met de leidster van de groep te bespreken of te bellen met kantoor. Wij staan u graag te woord en staan open voor tips en verbeterpunten.

Heeft u een klacht waar u na contact met de betreffende medewerker en/of leidinggevende niet tot een voor u passende oplossing bent gekomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie kinderopvang via de volgende link https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Het klachtenreglement van de SPGH vindt u onder downloads.

Meldcode huiselijk geweld

Elke organisatie die met kinderen werkt, moet op de hoogte zijn van de Meldcode Huiselijk geweld. Hierin staat beschreven hoe er een melding gedaan moet worden bij een vermoeden van huiselijk geweld. Deze is hier te downloaden: Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang.

Oudertevredenheid

In het najaar van 2019 is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van de peuters van de SPGH. De rapportage is hier te downloaden: SPGH – Oudertevredenheid Peuterspeelzaal – Organisatierapportage

Kan iemand mij helpen bij de aanvraag? kot

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543. Je kunt via dit nummer ook een afspraak maken met een van de adviseurs van de Belastingdienst Toeslagen.

Waarom heeft SPGH mijn BSN (Burgerservicenummer) nodig?

Voordat je kind naar onze peuterspeelzaal gaat, moet je ons het burgerservicenummer van je kind, eventuele partner en je eigen burgerservicenummer doorgeven. Wij zijn verplicht om de BSN’s op te vragen en door te geven aan de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Net als de geboortedatum, naam, adres, prijsstelling en de opvanguren. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. De Belastingdienst kan via het BSN gegevens koppelen en kijken hoeveel kinderopvangtoeslag je mag krijgen en hoeveel je hebt ontvangen. Geef je BSN en dat van je kind aan ons door via het inschrijfformulier of via informatie@spghnijverdal.nl . Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens.