De peuters

Wat is onze werkwijze?

Voor alle peuters
Wij werken op al onze zalen met de methode Piramide, die ontwikkeld is door CITO. Piramide is een methode van voorschoolse educatie waarvan wij al jaren merken dat het voor alle peuters een hele mooie aanvulling is op wat ze thuis al geleerd hebben. Het zorgt er voor dat de kinderen leren werken met verschillende thema’s en daar bij passende werkjes maken, liedjes zingen en boekjes lezen. In een combinatie van spelen en leren worden peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling en in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid. Een hele waardevolle toevoeging!

VVE als extra ruggensteun
Op dit moment kunnen peuters die een VVE-indicatie hebben gekregen van het consultatiebureau extra ondersteuning krijgen op de peuterspeelzaal. Deze ondersteuning vindt plaats op 4 ochtenden in de week (16 uur). De ondersteuning kan nodig zijn op het gebied van taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aanmelden en kosten
Het is niet altijd zo dat het al bekend is dat uw kind een VVE-indicatie nodig heeft. Soms is het ook zo dat uw kind al begonnen is op de peuterspeelzaal en dan als nog een indicatie krijgt. Onze leidsters zijn allemaal geschoold en hebben veel ervaring bij het signaleren van kinderen die baat hebben bij VVE. In overleg met het consultatiebureau wordt dit dan voor uw kind gerealiseerd.

Van de 4 dagdelen worden u er maar 2 in rekening gebracht. De overige twee dagdelen worden gesubsidieerd door de gemeente Hellendoorn.