Adres:

Bachlaan 56
7442 JH Nijverdal
Tel: 0548-611780
LRKP: 104999718

hummeltje@spgh.nl

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje zit in wijkgebouw de Vleugel in Groot Lochter, naast basisschool De Wingerd en ’t Heem. Hier werken Erna, Ellen en Ingrid met de peuters. Er wordt ook voor- en vroegschoolse educatie aangeboden om kinderen extra ondersteuning aan te bieden in hun ontwikkeling om optimaal aan te sluiten bij de basisschool.

Openingstijden:

Openingstijden groep 1:     
Maandagmiddag 13.00-15.15   Ingrid en Ellen
Donderdagmorgen 8.15-12.00 Ingrid en Ellen

Openingstijden groep 2:    
Dinsdagmiddag 13.00-15.15      Ingrid en Erna
Vrijdagmorgen  8.15-12.00        Ingrid en Erna

Openingstijden groep 3:
Maandagmorgen 8.15-12.00     Erna en vrijwilliger
Donderdagmiddag 13.00-15.15 Erna en vrijwilliger