Adres:

Bibenstraat 19, 7447 CK Hellendoorn

LRK 255226706

Tel: 0681041192

Mail: beertjebas@spgh.nl

Bij peuterspeelzaal Beertje Bas wordt ook voor- en vroegschoolse educatie(VVE) aangeboden

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8:15 tot 12:15 uur