Pedagogisch beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe wij werken en hoe wij met uw zoon/dochter omgaan. Wij vinden het belangrijk dat we samen met ouders er voor kunnen zorgen dat de peuter zich optimaal kan ontwikkelen op de peuterspeelzaal. Op de website onder het kopje downloads vindt u het pedagogisch beleidsplan van uw peuterspeelzaal.

Ouderraad

Van elke locatie nemen het liefst 2 ouders plaats in de Centrale Ouderraad. Zij adviseren de SPGH over beleidszaken en sparren over hoe het gaat binnen de organisatie. Geïnteresseerd? Hier vindt u het reglement van de ouderraad: Reglement Centrale Ouderraad SPGH.
U mag uw interesse ook kenbaar maken bij de leidsters van uw zoon/dochter.

Vakanties

De peuterspeelzalen zijn gesloten in de schoolvakanties. We houden daarvoor het vakantierooster aan van de scholen in de Gemeente Hellendoorn.
Hier kunt u het bekijken: Vakantierooster

Financieel Reglement

Voor het aangaan van een contract, kunt u het financieel reglement van de SPGH doornemen. Deze staat hier: Financieel Reglement

Inspectierapporten GGD

De uitkomsten van de GGD inspectie van de peuterspeelzaal van uw kind, vindt u in de rapporten op de website van het LRK, te vinden via onderstaande link. Ga naar: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl
Vul de naam van uw peuterspeelzaal in en de plaatsnaam, dan vindt u de peuterspeelzaal met alle inspectierapporten.

Klachten

Heeft u een vraag, opmerking, tip of klacht dan nodigen wij u uit dit met de leidster van de groep te bespreken of te bellen met kantoor. Wij staan u graag te woord en staan open voor tips en verbeterpunten.

Heeft u een klacht waar u na contact met de betreffende medewerker en/of leidinggevende niet tot een voor u passende oplossing zijn gekomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie kinderopvang via de volgende link https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Meldcode huiselijk geweld

Elke organisatie die met kinderen werkt, moet op de hoogte zijn van de Meldcode Huiselijk geweld. Hierin staat beschreven hoe er een melding gedaan moet worden bij een vermoeden van huiselijk geweld. Deze is hier te downloaden: Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang.

Oudertevredenheid

In het najaar van 2019 is er een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van de peuters van de SPGH. De rapportage is hier te downloaden: SPGH – Oudertevredenheid Peuterspeelzaal – Organisatierapportage