PROTOCOL CORONA – UPDATE 02 december 2021

Het kabinet heeft vrijdag 25 november aanvullende maatregelen in de kinderopvang aangekondigd. Deze beperkte aanvullende maatregelen gaan zondag 28 november van kracht. Wat betekenen deze maatregelen voor u en uw kind? U vindt hier de belangrijkste wijzigingen die gelden náást de basisregels te vinden op Rijksoverheid.nl.

 

Wij stellen het erg op prijs dat u ziekte en corona positieve tests bij ons meldt van uw kind. Wij melden (anoniem óf met uw toestemming) positieve tests aan bij het GGD schoolteam van zowel kinderen als medewerkers. Zo geeft de GGD een advies af en denkt mee om verdere uitbraak te voorkomen.

 

Momenteel staat de personele bezetting door bovengenoemde omstandigheden onder druk. Bij ziekte en quarantaine van leidsters proberen wij altijd een vaste vervanger in te plannen. Het kan zijn dat dit niet altijd lukt en zoeken dan zo veel mogelijk naar andere oplossingen om de groepen open te houden.

 

HALEN EN BRENGEN

Het huidige haal- en brengprotocol blijft van kracht. De overdracht vindt buiten plaats. Houd de overdracht kort, mocht u vragen hebben of meer willen doorgeven, vraag om een (telefonische) afspraak met de leidster.

 

Helaas zijn wij genoodzaakt het oudercontact op de zalen te beperken tot een minimum. Bevindt de zaal zich in een school, dan gelden de regels van school en is contact in school met ouder/externe (voor het overdrachtsgesprek en het vieren van een verjaardag) momenteel niet mogelijk. De leidster overlegt met u wat de mogelijkheden zijn.

 

Tussen leidsters en kinderen geldt geen 1,5 meter norm. Tussen leidsters en ouders geldt wél de 1,5 meter afstand, tussen leidsters onderling is het dringend advies om deze afstand in acht te nemen.

BESLISBOOM – ‘snottebellenbeleid’

We willen u vragen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen als uw kind klachten heeft. U kunt dit beter niet via de app vragen aan leidsters. Zij zien uw kind niet op dat moment. Een goede richtlijn is de beslisboom te vinden op deze pagina. Bij twijfel houdt uw kind thuis om te voorkomen dat medewerkers en peuters besmet worden.

 Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat zij nog wel met milde verkoudheidsklachten naar de peuterspeelzaal mogen komen. Kinderen mogen niet komen en moeten thuisblijven bij verergering van de klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

 Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat zij niet naar de peuterspeelzaal mogen met milde klachten in combinatie met contact met een positief getest persoon. Zij mogen tevens niet komen wanneer een huisgenoot positief getest is op corona.

HYGIENE

SPGH volgt het hygieneprotocol van de Rijksoverheid – kinderopvang.
Bij binnenkomst wassen de kinderen en leidster de handen, niezen in onze ellenbogen en ventileren de ruimtes.

PERSONELE BEZETTING

Ook leidsters worden verzocht om thuis te blijven bij klachten en te testen bij de GGD. De SPGH heeft een invalpool en die zetten wij momenteel volop in. Het kan echter voorkomen dat er gelijktijdig té veel ziekte én quarantaineplichten zijn onder medewerkers met als gevolg dat een locatie een dagdeel moeten sluiten. Wij doen onze uiterste best om dit niet te laten gebeuren, maar vragen u om hier op voorbereid te zijn met het regelen van achtervang thuis.